Qendra e Gjuhëve të Huaja Essenca

Rr. Tiranës 52

Vushtrri
Telefoni: 028570700, 044199277

Kurse të gjuhëve të huajaHarta

Qendra e Gjuhëve të Huaja Essenca