Qendra Shëndetësore Foshnja

rr. Dah Polloshka 11

Gjakovë
Telefoni: 044351199

Qendra Shëndetësore FoshnjaHarta

Qendra Shëndetësore Foshnja