R R Agjencioni Trashupa

Rr. Ulpiana-Bulevardi i Dëshmorëve

Prishtinë
Telefoni: 038552070, 044/233-035

Agjensi për udhëtimeHarta

R R Agjencioni Trashupa