Restaurant Metropoli

Nëna Terezë Nr 1

Prishtinë
Telefoni: 038/240-024 , 045/480-048
Website: www.restaurantmetropoli.com

Restauranti Metropoli ofron mikpritje, ushqim me shije, shërbim të mirë dhe shumë profesional. Ne kemi përvojë të lartë në përgatitjen dhe servimin e ushqimit.

Nëse ju pëlqen fryma dhe mënyra e jetës mesdhetare atëherë do ju pëlqejë koncepti i restaurant Metropoli e cila prezanton një bashkim të përvojës dhe kreativitetit dhe pregatitjes së shpejtë, e cila rezulton me kënaqësinë e relaksimit në ushqim.

Përcaktimi i konceptit ” freskët dhe rastësor ” është një afrim i ri me organizimin e restaurantit Metropol është një koncept inovativ për pregatitjen e ushqimit sipas parimit “pregatitja pas porosisë” .

Koncepti i restaurant Metropolit prezanton një koncept të shpejtë të relaksuar dhe ky koncept tejkalon kufijtë e një parimi klasik në shërbimet e restaurantit .Orari i Punës: 08:00-2400

Harta

Restaurant Metropoli

Në Metropol mund të gjeni meny të pasur duke filluar nga paragjellët e ndryshme ,pastat e të gjtha llojeve, ushqim të skarës, specialitetin e restaurantit, peshk të freskët në çdo kohë si dhe deserte të ndryshme dhe shumë të veçanta.

Restaurant Metropoli