Restaurant Shtëpia e Bardhë

Fshati Reqan

Prizren
Telefoni: 044/119-718, 044/116-430, 045/208-981
Website: https://www.facebook.com/pages/Restaurant-Shtepia-e-bardh%C3%AB-%CE%B2%CF%81-Reqan/159772514085281


Harta

Restaurant Shtëpia e Bardhë