Rikon

Rr. Lagjja Arbëria Nr.56

Prishtinë
Telefoni: 038/604-070, 038/244-285, 044/600-111
Fax: 038/604-555
Website: www.rikon-ks.com

Ndërrmarja Rikon është themeluar në vitin 1997. Aktivitetin e saj e filloj si një biznes i vogël privat që ofronte sherbime fotokopjimi, pas përfundimit të luftës në Kosovë, në vitin 2001 u rihap. Aktiviteti kryesor i kompanisë është shitja, servisimi dhe mirëmbajtja e paisjeve të Teknologjise Informative – duke përfshirë me sukses tërë tregun e Kosovës dhe sot është një nga liderët kryesor në tregun e Republikës së Kosovës.

Rikon tani me eshte distributor i autorizuar nga RICOH Internacional në Republikën e Kosovës. Ne përfaqësojmë RICOH në shitje dhe servisimin e paisjeve fotokopjuese, multifunksionale (MFP), projektor, etj. RICOH është një nga prodhuesit kryesorë të paisjeve fotokopjuese në botë.

Qëllim i kompanisë tonë është që në tregun e Kosovës të sjellim prodhim më të njohur në fushën e printimit dhe paisjeve tjera të IT-së, që do të thotë që klientët tanë të kenë shërbime sa më efikase dhe të përshtatshme në ambiente të punës, vlera të larta të shërbimeve duke filluar nga shitja, mirëmbajtja, instalimi dhe intervenimi i shpejt I teknikëve.

Sistemi i punës sonë ndahet në disa degë, ku tërësia e tyre krijon që shërbimet të jenë të plota duke bërë që kompania jonë të jetë më e favorshme, dhe më e përshtatshme nga konkurentët tjerë.
Profesionalizmi i teknikëve tanë që kombinohet me funksionalitetin unik , siguron që të ofrojmë shërbim të shpejtë, jashtëzakonisht të sigurt për klientët tanë.

Ne zbatojmë vlerat tona kryesore për harmonizimin e ambientit, Thjeshtësinë e jetës dhe të punës, njohuri te menaxhuara në ofrimin e produkteve, sistemeve, solucioneve dhe shërbime për klientët tonë.

 

 Harta

Rikon

Qëllimi kryesore i Rikon-it është për t’u siguruar se klientët tonë marrin një marrëveshje të mirë. Ne ofrojmë makina me kosto të ulët të shtypit dhe kopjimit dhe përpiqemi që kostoja të jetë efektive sa më shumë që është e mundur.

Ne arrijme këtë:
Shërbime fleksibile – pikërisht për të ju përshtatur kerkesave të biznesit tuaj.
Shërbime për Mirëmbajtje dhe riparime
Pjesë dhe material shpenzues origjinal nga prodhuesi

 

Rikon