Rikont

Rr. T. Zajmi p.n (Ish Tjerrtorja)

Prishtinë
Telefoni: Prishtinë: 038/603-013, 044/503-701, Mitrovicë: 028/533-340, 044/503-701
Website: www.rikont-ks.com


Harta

Rikont