Salloni i mobilieve Migros

kilometri i I-rë në rrugën Viti-Kllokot-Gjilan

Viti
Telefoni: 044/133-156,044/250-015
Website: www.migros-mobilje.com

N.Q.M “MIGROS”, ka filluar punën më 19.01.1990, d.m.th 20 vjet përvojë pune pa ndërprerje. Në fillim me tregëti të asortimentit të përgjithshëm si atë ushqimorë, material ndërtimor, me produkte agrobiznesi, produkte shtëpiake, textil e shumë gjëra tjera.
Nga viti 1994 “MIGROS” është përqendruar vetëm me mobilie dhe atë shumicën ose 90% nga inporti nga vendet e Rajonit dhe nga Europa, pas lufte veprimtaria jonë është përqendruar vetëm në mobilie dhe ato gjitha nga inporti, nga Maqedonia, Bullgaria, Rumania, Italia, Gjermania, nga Kina dhe Malejzia, produktet tona janë të klasit të – I – të kualitetit të lartë, të standardeve dhe të kërkesave të tregut Kosovarë. Dhe me çmime të kënaqshme për ekonomitë tona familjare.
Nga 2007 ndërmarrja “MIGROS” ka në gjirin e vet edhe Fabrikën e Vidave-Dadove dhe Bulonave “VINEX” ku kryesisht veprimtaria e saj është në proqesin e Galvanizimit si dhe prodhimin e stabilimenteve për transmetimin e energjisë elektrike; në ndërtimin e Antenave për kompani telefonike siç janë Vala dhe Ipko e kompani tjera më të vogla të kësaj veprimtarie.
Mobileria “MIGROS” gjendet në kilometrin e parë të rrugës Viti-Kllokot-Gjilan me një ambient të bukur natyror me ekspozitë 2000 metër katror, me depo 6000 metër katrorë me kushte të mira, të deponimit të mallrave si sanitare; hidrologjike dhe termike.
Në gjirin e mobilerisë është edhe Bar-Kafeja në shërbim të konsumatorëve gjatë gjithë kohës së punës pa pagesë (gratis) me një staf të puntorëve të shkëlqyeshëm dhe shumë efikas në montimin e mobileve.Orari i Punës: 08:00-19:00

Harta

Salloni i mobilieve Migros

“MIGROS” është përqendruar vetëm me mobilije dhe atë shumicën ose 90% nga Inporti nga vendet e Rajonit dhe nga Europa, pas lufte veprimtaria jonë është përqendruar vetëm në Mobile dhe ato gjitha nga Inporti, nga Maqedonia, Bullgaria, Rumania, Italia, Gjermania, nga Kina dhe Malejzia, produktet tona janë të klasit të – I – të kualitetit të lartë, të standardeve dhe të kërkesave të tregut Kosovarë. Dhe me çmime të kënaqshme për ekonomitë tona familjare.

Salloni i mobilieve Migros