Sesco

Prishtinë
Telefoni: Prishtinë: 044/884-323, 044/161-669, Prizren: 044/113-307, 044/255-533
Website: http://www.sescoks.com/#

Kompania Sesco është themeluar në prill të viti 1995. Veprimtaria kryesore është: projektimi dhe ndërtimi i të gjitha llojeve të objekteve, shpuarjen e puseve të thella, shitjen e të gjitha llojeve të materialit ndërtimor, gypa për puse të thella, material për ujëra të zeza dhe ujësjellës, material për ngrohje qendrore, makina për saldim të gypave dhe bateri uji.

Misioni
Misionin tonë do ta realizojmë nëpërmjet orientimit tonë të përhershëm me klient me qëllim që duke u siguruar ndërtim më bashkëkohor të ndikojmë pozitivisht në përmirësimin e kualitetit të infrastrukturës dhe efikasitetit të gjithmbarshëm të procesit afarist.

Visioni
Vizioni ynë është që të bëhemi sistemi udhëheqës në fushën e plasmanit të produkteve të Turqisë në Kosovë në ndërtimin e të gjitha objekteve më bashkëkohore, infrastrukturës dhe ta transformojmë dhe përparojmë mënyrën e komunikimit në regjionin e Ballkanit.Harta

Sesco