Shefka

Rr. Vitomiricë

Pejë
Telefoni: 044/774-420


Harta

Shefka