Shëndeti

rr. Nëna Terezë -Qerimi 1

Gjakovë
Telefoni: 039026126, 044133947

N.T.P. ShëndetiHarta

Shëndeti