Shkëndija

Rr. Washington 12

Gjakovë
Telefoni: 044/940-840


Harta

Shkëndija