Shkolla e Skijimit Dardani

Fshati Bogë

Pejë
Telefoni: 044275489

Arsimi i të rriturve dhe arsimi tjetërHarta

Shkolla e Skijimit Dardani