Spitali Special Fati Im

Dëshmorët e Lirisë 114

Gjakovë
Telefoni: 0390/325-353,045/322-240
Fax: 0390/325-353
Website: www.fatiim.com
Spitali Special është themeluar në vitin 1992 .Qendra jonë duke u bazuar në aftësitë profesionale të stafit tonë si dhe të bashkëpunëtorëve profesional nga perëndimi e po ashtu duke pasur parasysh infrastrukturën moderne që disponon, ofron mundësitë për trajtim të infertilitetit bashkëshortor përmes Teknikave të Reproduksionit të Asistuar.
Laparascopia e parë intervente u kry në vitin 2000,  beba e parë me TRA në trojet shqiptare u realizua në vitin 2003 dhe lindi me 05.02.2004 . Puna e sukseshme dhe serioze kurorzohet me spitalin Special Gjinekologjik FATI IM,  në  vitin 2007 u hap Laboratori modern klinik dhe histopatologjik
Përvoja dhe bashkëpunimi gjerman mbi një dekadë.

 

 Orari i Punës: 07:00-20:00 në raste intervenimi 24h

Harta

Spitali Special Fati Im

Gjinekologji/TRA

Pediatri

Urologji

Endokrinologji

Laboratori Klinik dhe Histopatologjik

Kabinetet për ultrasonografi që mundëson detektimin e hershëm të anomalive të mundëshme të frytit si dhe përcjelljen e barrës normale deri në lindje.

Salla operative me sisteme bashkëkohore për intervenime endoskopike ku kryhen:

- Cervikoscopia
- Hysteroscopia dhe
- Laparoscopia intervente

Laborator embriologjik të sofistikuar për TRA .

Spitali Special Fati Im