Sprint

Llugaxhi

Lipjan
Telefoni: 044/251-340

NTP Sprint është një ndërmarrje që merret me tregtinë e biçikletave, e cila është themeluar në vitin 2009.Harta

Sprint

Shitja e biçikletave

Sprint