Stone Castle

fshati Bërnjakë

Rahovec
Telefoni: + 38129276053,
Fax: +38129276051
Website: www.stonecastlewine.com

Vreshtaria dhe Verëtaria “Stonecastle Vineyards and winery” L.L.C. në Rahovec është prodhuesi më i madh i verës në Kosovë dhe ndër më të mëdhenjët në Ballkan.

Kjo kompani ka filluar veprimtarin prodhuse, që nga viti 1953, fillimisht si Ndërmarrje Shoqërore, ndërsa privatizuar , nga Rrustem Gecaj dhe Hysen Gecaj, në gusht të vitit 2006. Kompania “Stonecastle Vineyards and winer y “L.L.C. posedon me 2200 Hektar tokë bujqësore, nga të cilat 650 hektar janë vreshta aktive. Kapacitetet rezervuese të Verëtarisë janë 300 000 HL, nga të cilat 50 000 HL janë fuqi druri, për verat e cilësisë së lartë.

Sipas burimeve arkoologjike, në Regjionin e Rahovecit është kultivuar rrushi, nga i cili është prodhuar vera, që në Iliri, duke u falenderuar kushteve të volitshme agro-klimatike të këtij regjioni.Harta

Stone Castle