Taverna Greke

Rr. Eqrem Qabej Nr. 9

Përballë Sallës 1 Tetori

Prishtinë
Telefoni: 044/153-914 ; 049/153-914
Website: twitter.com/TavernaGreke

Atmosferë të mirë me ushqim dhe muzikë greke.Orari i Punës: 07:00-24:00

Harta

Taverna Greke