TEB

Rr. Agim Ramadani, Nr.15

Prishtinë
Telefoni: 038/230-123, 038/230-000
Fax: 038/224-699
Website: http://www.teb-kos.com/Ballina

TEB Sh.A. ka ofruar produkte dhe shërbime financiare të reja dhe praktike që kur ajo hyri në tregun e Kosovës në vitin 2008. Tanimë ne kemi krijuar reputacion të shëndosh të besueshmërisë, udhëheqësisë dhe risive. Sot, ne jemi një nga bankat kryesore në vend. Por, ambicia e jonë është shumë më e madhe: ne synojmë dhe jemi sigurisht në rrugën tonë për t’u bërë banka më e mirë në Kosovë.

Si anëtar i spikatur i Grupit TEB, e krijuar nga një ndërmarrje e përbashkët ndërmjet njërës nga institucionet financiare më të fuqishme botërore BNP Paribas, dhe njërës nga bankat më me reputacion në Turqi, Turk Ekonomi Bankasi (TEB), ne jemi pajisur me përvojë bankare globale e cila na mundëson që të gjenerojmë rezultate më të mira për klientët tanë. Kjo na mundëson që të zhvillojmë dhe paraqesim zgjidhje financiare që shërbejnë në interes më të mirë të klientëve të bazuar në shërbime bankare të përgjegjshme. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve bankare për korporata, tregti, financa tregtare, NMV dhe persona fizikë.

TEB-i dallon nga shërbimi me cilësi të lartë dhe për qasjen e fokusuar të konsumatorëce, të nxitur nga një model dinamik afarist dhe infrastrukturë të përparuar teknologjike. Pozita e jonë e preferuar në shumë segmente është po ashtu për shkak të aftësisë sonë për t’u përshtatur shpejtë me kërkesat bankare vendore. Një shembull i kësaj është kartela Starcard, kartela e parë e kreditit e bazuar në këste në Kosovë.

Kjo i ka ndryshuar sjelljet për shpenzime të konsumatorëve – persona fizikë në tregun e konsumatorit.

Për më tepër, ne i kemi lansuar disa nga produktet më të avancuara dhe unike në tregun e Kosovës, duke e përfshirë e-banking e sigurt, sistemet e avancuara të pagesave më të shpejta; kreditë inovative dhe produktet e deponimeve.
Konsumatorët shërbehen përmes një rrjeti efektiv të degëve, përfshirë qendrat e dedikuara për klientë afarist, si dhe përmes një game gjithëpërfshirëse të mediumeve shpërndarëse, përfshirë e-banking për persona fizikë dhe biznese, qendra të thirrjeve, ATM dhe rreth 3,000 POS.
Qasje e jonë dinamike dhe e fokusuar në konsumator kërkon nga ne që të jemi të përkushtuar deri në përsosmëri, të jemi ekspert në atë që e bëjmë dhe të jemi besnik ndaj vlerave të përkufizuara qartë të bizneseve. Ne, si banka të preferuara në Kosovë, jemi po ashtu plotësisht të vetëdijshëm se duhet të veprojmë me përgjegjësi në shoqëri dhe mjedis.Harta

TEB