Tecno Market

Lebanë

Prishtinë
Telefoni: 044/400-063 ,049/708-104 ,038/515-333
Website: www.tecnomarket-ks.com

Tecnomarket është themeluar në vitin 1999, me seli në Bardhosh – Prishtinë, si pasojë e zhvillimit të hovshëm  dhe numrit të  madh të klientëve e pa të arsyeshme të kaloj në një objekt më të madh dhe u vendos në Lebanë. Tecnomarket ushtron këto veprimtari :   qeramik, sanitari, laminat, llustera, ndriçim të jashtëm,tuba dhe foli izoluese, dyer të blinduara. Tecnomarket gjithmonë ka
gëzuar besimin e klientëve të saj dhe ka arritur ti përmbush këresat ndaj tyre.

Së shpejti bëhet hapja e sallonit të ri të shitjes prej 1000m² në Lebanë.
Tecno market tani ka edhe përfaqësinë e njërës ndër fabrikat më të mira Italiane “Ceramiche Piemme Valentino”Harta

Tecno Market