Telenorma

Veternik PN

Prishtinë
Telefoni: 044/049 188-926
Fax: 038/602-484
Website: www.telenorma-ks.com

Industria e telekomunikacionit.
-Ndërtimi i rrjetave telekomunikuese dhe shitja e materialeve për rrjeta të telekomunikacionit.Orari i Punës: 08:00-17:00

Harta

Telenorma