XE Technologies

Rr. Uçk-së nr.52

Prishtinë
Telefoni: 049/112-140
Website: www.xetech.net

XE Technologies ofron zgjidhjen e problemeve , ofron mbështetje , dizajnim të shërbimit për familje dhe biznese të vogla .Gjithashtu ne ofrojmë servisim të të gjitha llojeve të laptopëve dhe kompjuterëve. Ku këtu përfshihet sistemi operues, aplikacionet dhe hardweri. Gjithashtu ne ofrojmë instalime dhe mbështetje rreth rrjetit WiFi .Punon 24 orë
Kryen dërgesa

Harta

XE Technologies

XE Technologies ofron zgjidhjen e problemeve , ofron mbështetje , dizajnim të shërbimit për familje dhe biznese të vogla .Gjithashtu ne ofrojmë servisim të të gjitha llojeve të laptopëve dhe kompjuterëve. Ku këtu përfshihet sistemi operues, aplikacionet dhe hardweri. Gjithashtu ne ofrojmë instalime dhe mbështetje rreth rrjetit WiFi .

XE Technologies