Ylliterm

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj rruga e Janjevës

Lipjan
Telefoni: 044/350-100, 044/164-290
Website: https://www.facebook.com/yllitermm?fref=ts

“Ylliterm” është fabrikë e specializuar për prodhimin e kaldave për nxemje qendrore. U formua në vitin 2000, me vetëm një repart për prodhimin e kaldave me djegie universale, djegie të vazhdueshme dhe kaldave elektrike.
Përgjatë viteve “Ylliterm” ka zgjeruar linjën e produkteve nga 3 produkte, në 20 produkte të cilësisë së lartë, duke përfshirë kaldanë më djegie universale, kaldanë me pelet, kaminin me pelet, kaldatë elektrike, bojlerat sanitar, rezervoarët LPG të naftës, kasetat metalike, këmbyes të ndryshëm, dhe kolektorë. Gjithashtu prodhimi tani bëhet në 4 reparte të ndryshme dhe
zgjerimi vazhdon edhe më tutje.
Në fillim të vitit 2012, “Ylliterm” u çertifikua nga instituti europian për cilësi dhe standardizim TUV Rheinland me çertifikatën CE për kualitet, duke e bërë fabrikën e parë në Kosovë me këtë çertifikim në këtë fushë të prodhimtarisë.
Tregu kryesor i produkteve të Ylliterm-it janë shtetet e Bashkimit Europian, por njëkohësisht mbulon edhe kërkesat e tregut vendor.
Gjithashtu, kualitetin e produkteve e garanton stafi i çertifikuar nga Instituti INKOS për saldime.
“Ylliterm” is a specialized manufacturer in the field of central heating boiler production. It was founded in 2000, with only one facility, manufacturing boilers with universal combustion, continuous combustion, and electrical boilers.
Along the years “Ylliterm” has expanded the number of products, from 3, to 20 products of high quality, including the boiler with universal combustion, pellet boiler, pellet fireplace, electrical boilers, sanitary water boilers, LPG and Oil tanks, metallic distributing cassettes, heat exchangers, and collectors. Furthermore, the production line has been expanded into 4 production
facilities, continuously expanding as well.
In 2012, “Ylliterm” has been certified from the European Institute for quality and standardization TUV Rheinland with CE certification for quality, making “Ylliterm” the first factory in Kosova with this type of certification in the industrial manufacturing area.
As a main market for “Ylliterm” products are the countries of the European Union, meanwhile covering all domestic market demand.
In addition, the quality of the products is guaranteed from the working staff who is certified from INKOS Institute of welding in Kosova.Orari i Punës: 08:00-17:00

Harta

Ylliterm

YlliTerm prodhon kaldanë më djegie universale, kaldanë me pelet, kaminin me pelet, kaldatë elektrike, bojlerat sanitar, rezervoarët LPG të naftës, kasetat metalike, këmbyes të ndryshëm, dhe kolektorë.

Ylliterm