Meny Kompleksi turistik Koha

Kompleksi turistik KOHA me një traditë shumë vjeçare në veprimtarinë e hotelerisë dhe turizmit është i vendosur në qendër të Prevallës, ky kompleks ju ofron shërbimet më cilësore në këtë vend duke ju krijuar mundësinë ti shijoni ushqimet tradicionale të freskëta dhe të pasura të këtij rajoni siç janë: djath sharri, djath dhie, kos të dhenve, mish edhi, mish viqi qumështi, pogaqe etj

Përshkrimi i produktit

Kompleksi turistik KOHA me një traditë shumë vjeçare në veprimtarinë e hotelerisë dhe turizmit është i vendosur në qendër të Prevallës, ky kompleks ju ofron shërbimet më cilësore në këtë vend duke ju krijuar mundësinë ti shijoni ushqimet tradicionale të freskëta dhe të pasura të këtij rajoni siç janë: djath sharri, djath dhie, kos të dhenve, mish edhi, mish viqi qumështi, pogaqe etj

Shenimet e kontaktit: