Meny Resort Planet

Ushqime të llojeve të ndryshme tradicionale dhe moderne.

Përshkrimi i produktit

Ushqime të llojeve të ndryshme tradicionale dhe moderne.

Informata shtese

Vendi

Gjilan

Shenimet e kontaktit: