Ushqime Arena

Përshkrimi i produktit

Restaurant Arena ofron lloje të ndryshme ushqimiesh tradicionale si flia, pogaqe dhe peshk të freskët etj

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Hotel Restaurant Arena