Hotel Paradiso

Hoteli “Paradiso” për musafirët e vet ofron një pritje të këndëshme duke iu ofruar ndejë si në kopësht ashtu edhe brenda në objektë.
Objekti i hotelit ka sallën e madhe për ushqim,ku ofron meny të llojllojshme, ushqim tradicional të vendit, por edhe ushqime nga vendet tjera të jashtme.
Për këtë kujdeset stafi shumë profesional i kuzhinjerëve si dhe kamarierëve të shkëlqyer të hotelit.


Kategoria: , .

Përshkrimi i produktit

Hoteli “Paradiso” për musafirët e vet ofron një pritje të këndëshme duke iu ofruar ndejë si në kopësht ashtu edhe brenda në objektë.
Objekti i hotelit ka sallën e madhe për ushqim,ku ofron meny të llojllojshme, ushqim tradicional të vendit, por edhe ushqime nga vendet tjera të jashtme.
Për këtë kujdeset stafi shumë profesional i kuzhinjerëve si dhe kamarierëve të shkëlqyer të hotelit.

Shenimet e kontaktit: