Restaurant Motel Eja

Restaurant Eja është një vend mikpritës i cili me specialitet e saj dhe me stafin profesional ju shërben me kënaqësi vizitorëve të saj duke ju ofruar një meny të pasur tradicionale, përveç restaurantit EJA ju ofron edhe dhomat për të kaluar një pushim të rehatshëm dhe komod në majat e Prevallës.

Përshkrimi i produktit

Restaurant Eja është një vend mikpritës i cili me specialitet e saj dhe me stafin profesional ju shërben me kënaqësi vizitorëve të saj duke ju ofruar një meny të pasur tradicionale, përveç restaurantit EJA ju ofron edhe dhomat për të kaluar një pushim të rehatshëm dhe komod në majat e Prevallës.

Informata shtese

Vendi

Prevallë

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Restaurant Motel Eja