Salla Darsme Hotel International

Hotel International posedon sallën me 250 ulëse,bëjmë organizimin e dasmave dhe ahengjeve të ndryshme familjare,kuzhinë me një meny të begatshme, terasën me pamje relaksuese dhe një shërbim  cilësor në të gjitha fushat.

Përshkrimi i produktit

Hotel International posedon sallën me 250 ulëse,bëjmë organizimin e dasmave dhe ahengjeve të ndryshme familjare,kuzhinë me një meny të begatshme, terasën me pamje relaksuese dhe një shërbim  cilësor në të gjitha fushat.

Informata shtese

Vendi

Prishtinë

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Hotel International