Dritare Druri Lesna

Druri i cili shfrytëzohet për prodhimin e dritareve dhe dyerve të balkonit është
dru i vazhduar në gjatësi dhe është i lamelauar në tri shtresa i cili siguron stabilitetin
e dritareve në mos deformimin e tyre
(profileve të drurit me dimensione 72 x 86 mm të lameluara dhe vazhduara në gjatësi )

ID e Produktit: 300003
Kategoria: , .

Përshkrimi i produktit

Druri i cili shfrytëzohet për prodhimin e dritareve dhe dyerve të balkonit është
dru i vazhduar në gjatësi dhe është i lamelauar në tri shtresa i cili siguron stabilitetin
e dritareve në mos deformimin e tyre (profileve të drurit me dimensione 72 x 86 mm të lameluara dhe vazhduara në gjatësi )

Informata shtese

Vendi

Prishtinë

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: LESNA