Kolegji FAMA

Studime Baçelor në Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, në këto programe të akredituara nga MASHT-i :

 • Menaxhment – BA
 • Banka, Financa dhe Kontabilitet – BA
 • Juridik (katër vjeçar)
 • Kriminalistikë (katër vjeçar),
 • Shkenca Politike dhe Administratë Publike – BA,
 • Psikologji – BA,
 • Sociologji – BA,

Studime Master në këto programe të akredituara nga MASHT-i

 • Menaxhment-MA
 • Banka Financa dhe Kontabilitet-MA
 • Mardhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci-MA
 • Administratë Publike-MA
 • Studimet e Shkencave të Sigurisë-MA
 • Juridiko-Penal-MA
 • Juridiko-Civil-MA

 

Përshkrimi i produktit

Studime Baçelor në Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, në këto programe të akredituara nga MASHT-i :

 • Menaxhment – BA
 • Banka, Financa dhe Kontabilitet – BA
 • Juridik (katër vjeçar)
 • Kriminalistikë (katër vjeçar),
 • Shkenca Politike dhe Administratë Publike – BA,
 • Psikologji – BA,
 • Sociologji – BA,

Studime Master në këto programe të akredituara nga MASHT-i

 • Menaxhment-MA
 • Banka Financa dhe Kontabilitet-MA
 • Mardhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci-MA
 • Administratë Publike-MA
 • Studimet e Shkencave të Sigurisë-MA
 • Juridiko-Penal-MA
 • Juridiko-Civil-MA

 

Informata shtese

Vendi

Prishtinë

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Kolegji FAMA