Kollare Milano Fashion

Kollare të dizajneve dhe ngjyrave të ndryshme nga marka Leonardo.


Kategoria: , .

Përshkrimi i produktit

Kollare të dizajneve dhe ngjyrave të ndryshme nga marka Leonardo.

Informata shtese

Vendi

Prishtinë

Veshje_Tipi

Kollare

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Butiku Milano Fashion