Kalda YTEK Ylliterm

Kalda Elektrike Kasetë

YTEK është kalda e cila shfrytëzohet për ngrohje të shtëpive të vogla banimi dhe banesave
të ndryshme. Është kalda kompakte që në vete përmban të gjitha paisjet që bëjnë kaldanë të
funksionojë mirë dhe pa probleme.

Përshkrimi i produktit

Kalda Elektrike Kasetë

YTEK është kalda e cila shfrytëzohet për ngrohje të shtëpive të vogla banimi dhe banesave
të ndryshme. Është kalda kompakte që në vete përmban të gjitha paisjet që bëjnë kaldanë të
funksionojë mirë dhe pa probleme. Është kalda shumë ekonomike dhe praktike. Të gjitha pajisjet
që gjenden në kalda janë të kualitetit shumë të lartë dhe funksionale. Në këtë kalda, e cila montohet në mur, vendosen edhekolektorët, dhe në këtë mënyrë i shmanget përdorimit të kasetës shpërndarëse.
Prodhohet në kapacitete prej:
4.5KW, 6KW, 9KW, 12KW, dhe 18KW

Informata shtese

Vendi

Lipjani

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Ylliterm