Kalda YTNA Ylliterm

Kalda për terje dhe ngrohje me ajr

Kaldaja YTNA është prodhuar për terje dhe ngrohje me ajr të ngrohtë. Përdoret në lëminë e industrisë për terje të prodhimeve që ka nevojë dhe në lëminë e amvisërisë për ngrohje me ajr të nxehtë. Është kalda që për lëndë djegëse ka atë të ngurtën, pra: drurin, thëngjillin, mbeturinat e drurit.

Përshkrimi i produktit

Kalda për terje dhe ngrohje me ajr

Kaldaja YTNA është prodhuar për terje dhe ngrohje me ajr të ngrohtë. Përdoret në lëminë e industrisë për terje të prodhimeve që ka nevojë dhe në lëminë e amvisërisë për ngrohje me ajr të nxehtë. Është kalda që për lëndë djegëse ka atë të ngurtën, pra: drurin, thëngjillin, mbeturinat e drurit. Për shkak të konstruksionit të zgjedhjes së mirë teknologjike, shquhet për arritje të shpejtë të temperaturës. Është shumë ekologjike dhe ka pamje të bukur. Kaldaja YTNA prodhohet nga çeliku më kualitativ i destinuar për prodhimin e kaldave për ngrohje.Prodhohet në kapacitete prej: 30KW, 50KW, 60KW, 80KW, si dhe në kapacitete më të mëdha, varësisht nga kërkesa e konsumatorit.

Informata shtese

Vendi

Lipjani

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Ylliterm