Kalda YTU Ylliterm

Kalda me djegie universale

Kaldaja YTU është kalda për ngrohjen e objekteve të vogla dhe të mëdha, varësisht nga kapaciteti ngrohës i kaldasë. Si burim të energjisë e ka lëndën djegëse të ngurtë. Kjo kalda si lëndë djegëse mund të shfrytëzoj edhe lëndët djegëse të lëngëta dhe të gazta

Përshkrimi i produktit

Kalda me djegie universale

Kaldaja YTU është kalda për ngrohjen e objekteve të vogla dhe të mëdha, varësisht nga kapaciteti ngrohës i kaldasë. Si burim të energjisë e ka lëndën djegëse të ngurtë. Kjo kalda si lëndë djegëse mund të shfrytëzoj edhe lëndët djegëse të lëngëta dhe të gazta. Konsiderohet kalda shumë e mirë për shkak të përqindjes së madhe të shfrytëzueshmërisë së lëndës djegëse si dhe arritjes së shpejtë të temperaturës. Për shkak të konstruksionit dhe zgjidhjes ideale në pikëpamje teknologjike të vetë votrës mundëson djegien cilësore të lëndës djegëse e kjo do të
thotë se tymi i liruar përmban sasi të vogël të monoksid karbonit. Kaldaja është e punuar nga llamarina më cilësore e paraparë për prodhimin kaldajave dhe sipas standardeve bashkëkohore europiane. Kaldaja instalohet shpejtë dhe lehtë, ka izolim termik shumë të mirë, pamje që kënaq syrin e konsumatorit si dhe është e çertifikuar nga TÜV Rheinland me CE çertifikatë mbi kualitetin.

Informata shtese

Vendi

Lipjani

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Ylliterm