Materiale Elektrike dhe Elektronike FMT Group

Materiale elektrike dhe elektronike për gjeneratorët, Ups dhe Stabilizatorët

  • Automate, siguresa, rele, radrizator
  • IGBT, Tiristor, Kondestator, Diode
  •  Driver card, servomotor, voltmeter
  • kartë, auto – transformer, bateri, kabull 
  • kartë moduli me sisteme te

Kategoria: .

Përshkrimi i produktit

Materiale elektrike dhe elektroniker gjeneratorët, Ups dhe Stabilizatorët                      

  • Automate, siguresa, rele, radrizator
  • IGBT, Tiristor, Kondestator, Diode
  •  Driver card, servomotor, voltmeter
  • kartë, auto – transformer, bateri, kabull 
  • kartë moduli me sisteme te

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: FMT Group