Traka PVC Integral

Traka PVC( ABS) të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme me dimenzione 04mm, 1mm, 2mm

ID e Produktit: 10058
Kategoria: , .

Përshkrimi i produktit

Traka PVC( ABS) të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme me dimenzione 04mm, 1mm, 2mm

Informata shtese

Vendi

Ferizaj

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Integral