Bojler YTBS Ylliterm

Bojler Sanitar

YTBS është i destinuar për ngrohjen e ujit sanitar, dhe prodhohet në kapacitete prej 500 l deri 15.000 l . Përdoret në fushat e hotelerisë, industrisë dhe në të gjitha fushat tjera ku janë nevojat për ujë të ngrohtë në sasi më të mëdha

Përshkrimi i produktit

Bojler Sanitar

YTBS është i destinuar për ngrohjen e ujit sanitar, dhe prodhohet në kapacitete prej 500 l deri 15.000 l . Përdoret në fushat e hotelerisë, industrisë dhe në të gjitha fushat tjera ku janë nevojat për ujë të ngrohtë në sasi më të mëdha. Për energji mund të shfytëzohet ajo e kalldajës, por varësisht nga tipi i bojlerit mund të shfrytëzohet edhe energjia nga solarët dhe nga energjia elektrike, pra të tri këto burime të energjisë mund të aplikohen në një bojler. Puna e bojlerit mund të kontrollohet me shumë saktësi. Bojleri është i mbrojtur nga brenda me masa shumë cilësore mbrojtëse dhe ekologjike, kështu që në bojler uji është ekologjikisht i pastërt. Pjesa e jashtme e bojlerit wshtw e izoluar me termoizolim adekuat që siguron mbajtjen e temperaturws dhe ka pamje qw kwnaq syrin e konsumatorit. Saldimi i bojlerave bëhet në mënyrën robotike dhe llamarina e cila përdoret është llamarinë adekuate e cila kërkohet sipas standardeve europiane.

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Ylliterm