Rezervar YTLPG Ylliterm

Rezervar i gasit LPG

YTLPG është rezervar i prodhuar për depozitimin e gasit LPG. Prodhohet në dimensione dhe volume të ndryshme, prej 1500L/1.5m3 deri 10000L/10m3, dhe varësisht prej kërkeses së klientit.

Përshkrimi i produktit

Rezervar i gasit LPG

YTLPG është rezervar i prodhuar për depozitimin e gasit LPG. Prodhohet në dimensione dhe volume të ndryshme, prej 1500L/1.5m3 deri 10000L/10m3, dhe varësisht prej kërkeses së klientit.

Informata shtese

Vendi

Lipjani

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Ylliterm