Pulë Restaurant Adriani

Mish pule e përgaditur me melmesa të veqanta dhe mënyrë tradicionale mund të gjeni vetëm te Restaurant Adriani. Shijojeni për tu bindur.

ID e Produktit: 668745
Kategoria: , .

Përshkrimi i produktit

Mish pule e përgaditur me melmesa të veqanta dhe mënyrë tradicionale mund të gjeni vetëm te Restaurant Adriani. Shijojeni për tu bindur.

Informata shtese

Vendi

Ferizaj

Specialitete ushqimore_Mish pule

File pule, Kaqik pule

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Restaurant Adriani