Restaurant Ibri

Restaurant Ibri është një restaurant me një meny tradicionale me specialitet peshkun e freskët.

Përshkrimi i produktit

Restaurant Ibri është një restaurant me një meny tradicionale me specialitet peshkun e freskët.

Informata shtese

Vendi

Mitrovice

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Restaurant Ibri