Restaurant Trofta

Restaurant Trofta ju ofron një meny të pasur tradicionale dhe të veçantë siç është peshku i terur, peshku trofta, qorbë peshku etj. Personeli i këtij restauranti ju mirpretë në çdo kohë.

Përshkrimi i produktit

Restaurant Trofta ju ofron një meny të pasur tradicionale dhe të veçantë siç është peshku i terur, peshku trofta, qorbë peshku etj. Personeli i këtij restauranti ju mirpretë në çdo kohë.

Informata shtese

Vendi

Shterrpce

Specialitete ushqimore_Peshku

Trofta

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Restaurant Trofta