Mobi Shop Mani

ID e Produktit: 7458
Kategoria: , , .

Përshkrimi i produktit

Shitja dhe servisimi i të gjitha telefonave mobil , si dhe i aksesorëve për to.

Informata shtese

Vendi

Prishtinë

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Mobi Shop Mani