Dentika


Kategoria: , .

Përshkrimi i produktit

Dentika është e themeluar që nga viti 2001 nga  Dr Skender Hasani, me një përvojë 12 vjeqare bënë të gjitha veprimtaritë stomatologjike.

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Dentika