Coco Club
Përshkrimi i produktit

Coco Club është hapur në vitin 2012 ,organizon mbrëmje të ndryshme me Dj e këngëtarë të njohur.

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Coco Club