DJ Jungle dhe DJ Flow me 31 Janar 2014
Përshkrimi i produktit

Coco Club me daten 31 Janar 2014 organizon party  Full Hip Hop mbrëmje me DJ Jungle dhe DJ Flow, mos mungo.

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Coco Club