Shërbime stomatologjike Kristal Dent

Ofron këto shërbime : trajtimin e të gjitha sëmundjeve të dhëmbit, zëvendësimin e dhëmbëve të humbur me anë të punimeve protetikore fikse si : kurora nga metali,porcelani dhe zirkoni, punime protetikore mobile si : proteza nga akrillati, proteza vizill(metali), punime protetikore të kombinuara si atachmena,teleskop,kurora etj. Gjithashtu bën edhe zbardhimin e dhëmbëve dhe të gjitha shërbimet tjera stomatologjike.
Përshkrimi i produktit

Ofron këto shërbime : trajtimin e të gjitha sëmundjeve të dhëmbit, zëvendësimin e dhëmbëve të humbur me anë të punimeve protetikore fikse si : kurora nga metali,porcelani dhe zirkoni, punime protetikore mobile si : proteza nga akrillati, proteza vizill(metali), punime protetikore të kombinuara si atachmena,teleskop,kurora etj. Gjithashtu bën edhe zbardhimin e dhëmbëve dhe të gjitha shërbimet tjera stomatologjike.

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Kristal Dent