Spitali Special Fati IM

Gjinekologji/ TRA

Pediatri

Urologji

Endokrinologji

Laboratori Klinik dhe Histopatologjik

Kabinetet për ultrasonografi që mundëson detektimin e hershëm të anomalive të mundëshme të frytit si dhe përcjelljen e barrës normale deri në lindje.

Salla operative me sisteme bashkëkohore për intervenime endoskopike ku kryhen:

- Cervikoscopia
- Hysteroscopia dhe
- Laparoscopia intervente

Laborator embriologjik të sofistikuar për TRA
Përshkrimi i produktit

Gjinekologji/TRA

Pediatri

Urologji

Endokrinologji

Laboratori Klinik dhe Histopatologjik

Kabinetet për ultrasonografi që mundëson detektimin e hershëm të anomalive të mundëshme të frytit si dhe përcjelljen e barrës normale deri në lindje.

Salla operative me sisteme bashkëkohore për intervenime endoskopike ku kryhen:

- Cervikoscopia
- Hysteroscopia dhe
- Laparoscopia intervente

Laborator embriologjik të sofistikuar për  TRA

Informata shtese

Vendi

Gjakovë

Shenimet e kontaktit:

Emri Biznesit: Laboratori Fati Im